Što je apostille?
ŠTO JE APOSTILLE?

Apostille je dodatna ovjera javnih isprava koje će se koristiti u međunarodnom pravnom prometa. Izdaje je nadležni Općinski sud, ovisno o porijeklu potpisa i pečata kojima je ovjerena izvorna isprava. To, na primjer, znači da uvjerenje izdano od nekog čakovečkog suda mora biti ovjereno od Općinskog suda u Čakovcu, a ne može biti ovjereno od Općinskog suda u Varaždinu.

Apostillom se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, no ne i sam sadržaj isprave.

 

 

KADA JE APOSTILLE POTREBNA?

Ovjeru apostillom najčešće traže državne institucije i banke, ali i druge ustanove. Ne postoji jedinstveno pravilo kada je neku ispravu potrebno ovjeriti apostillom. Nije rijedak slučaj da neka ustanova ili banka u jednom gradu zahtijeva da predane isprave budu ovjerene i apostillom, dok to u susjednom kod iste takve ustanove ili banke nije potrebno.

Isto tako, nema jedinstvenog pravila koje isprave je potrebno ovjeriti apostillom, a koje ne. Neke ustanove i institucije mogu tražiti ovjeru i privatnih isprava kao što su diplome, svjedodžbe, izvatci iz matice rođenih, umrlih, svejnčani listovi, potvrde o slobodnom bračnom stanju i slično.

 

ŠTO JE PRVO POTREBNO NAPRAVITI?

Često se puta nameće pitanje što je najprije potrebno napraviti: ovjeriti prijevod kod sudskog tumača i ovjeren prijevod predati nadležnom Općinskom sudu na ovjeru apostillom ili najprije izvornu ispravu kod nadležnog Općinskog suda ovjeriti apostillom pa onda sve zajedno dati na prijevod i ovjeru sudskom tumaču. Ni tu, nažalost ne postoji jedinstveno pravilo. Sve ovisi o ustanovi (ili instituciji) kod koje ćete predati prijevod

Svakako kod institucije u kojoj ćete predati ovjereni prijevod provjerite sljedeće:

  • moraju li Vaše isprave biti ovjerene apostillom te
  • na koji je način potrebno napraviti prijevod (prvo pvjereni prijevod pa onda apostille ili obrnuto).

U našoj dosadašnjoj praksi znatno je više slučajeva da se izvorna isprava najprije daje Općinskom sudu na ovjeru apostillom te se nakon toga sve zajedno daje na prijevod i ovjeru ovlaštenom sudskom tumaču. To ne mora biti pravilo ili pak vrijediti i u Vašem slučaju.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezano uz apostille možete pronaći na: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/legalizacija-isprava/.