Usluge prijevoda za pravne osobe
OVJERENI I NEOVJERENI PRIJEVODI POSLOVNIH DOKUMENATA

Brz, kvalitetan i povoljan prijevod s njemačkog na hrvatski jezik i obrnuto:

POSLOVNA DOKUMENTACIJA
sve vrste ugovora
natječajna dokumentacija
poslovna korespondencija
troškovnici
opisi radova
izmjere
specifikacije
zapisnici s poslovnih dogovora
računi, dostavnice

web-stranice…

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
upute za rukovanje
tehničke specifikacije
certifikati o provedenim ispitivanjima
certifikati o provedenim analizama
izjave o skuladnosti
priručnici
katalozi
ostala tehnička dokumentacija…
EKONOMIJA I FINANCIJE
godišnja financijska izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka)
statističi izvještaji poduzetnika
izvješća regulatornih tijela
revizorska izvješća
kreditni ugovori
ugovori o jamstvu
potvrde o sklopljenim osiguranjima…
PRAVNA DOKUMENTACIJA
sve vrste ugovora
tužbe, sudska rješenja
podnesci i sudska korespondencija
pravni propisi
korespondencija s državnim ustanovama i nadležnim tijelima
potvrde o rezidentnosti
izvatci iz sudskog registra
izvatci iz registra obrtnika
obavijest o razvrstavanju prema NKD
A1 obrasci…
USMENO PREVOĐENJE
konsekutivno prevođenje na poslovnim sastancima
prevođenje na konferencijama…

 

Obratite nam se s povjerenjem.

Sve izvorne isprave moguće je dostaviti u fizičkom obliku osobno ili poštom kao i u digitalnom obliku putem kontakt obrasca ili maila.

 

NAPOMENA:

Medicinsku dokumentaciju (otpusna pisma, nalaze i sl.) ne preuzimamo na prevođenje.