Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti
Vaša privatnost i sigurnost su nam važni.
Stoga su svi naši postupci su u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, a posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679 koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018.
U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke, kako ih obrađujemo te postupke kojima možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Kako prikupljamo Vaše osobne podatke?
Osobni podaci
 su informacije koje Vas mogu identificirati, poput imena i prezimena, adrese, dostavne adrese, telefonskog broja, e-mail adrese, broja bankovnog računa.
Njemacki-prijevodi.com obrađuje vaše osobne podatke, između ostalog, u sljedećim slučajevima:
• ako nas izravno kontaktirate, npr. putem internetske stranice njemacki-prijevodi.com kako bi zatražili informacije o njemacki-prijevodi.com uslugama
• ako izravno od nas naručite i/ili kupite uslugu ili proizvod
• ako ispunite kontakt obrazac na našoj web stranici s upita
Ukoliko nam dajete podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.
Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

Kako se Vaši podaci mogu koristiti?
Vaše osobne podatke prikupljamo isključivo za namjene za koje ste ih izričito predali da bismo bili u mogućnosti ispuniti Vaše zahtjeve, a to su:
– sklapanja i izvršenja ugovora
– obradu narudžbi
– dostavu proizvoda ili usluga
– informiranje o novim proizvodima, specijalnim ponudama
Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo trećim stranama i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.
Njemacki-prijevodi.com d.o.o. ne prikuplja podatke u većem opsegu od onog nužnog za postizanje navedenih svrha.

Obrada podataka
Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima.
Voditelj obrade podataka:
Mario Šercer, Varaždinska 3, 40305 Nedelišće
E-mail: mario.sercer@gmail.com
Telefon: 098/9070 591
Kao kupac ili korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.
Za osnovne informacije o našem poslovanju ili za sva druga pitanja ili zahtjeve uz ostvarivanja prava u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nas na telefon 098/9070 591 ili e-poštom: mario.sercer@gmail.com.

Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke?
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing i newsletter, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.
Osobni podaci koji više nisu potrebni se uništavaju na siguran način.

Kako čuvamo sigurnost Vaših podataka?
Kontinuirano poduzima odgovarajuće organizacijske, tehničke i administrativne sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka pod našom kontrolom od svih predvidivih rizika. Sigurnost Vaših podatakanam je vrlo važna.

Vaša prava u vezi zaštite osobnih podataka
Vaša prava vezana uz obradu Vaših osobnih podataka su slijedeća:

Pravo na pristup
Imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, informacije o Vašim pravima i izvorima podataka ako nisu prikupljeni od Vas.
Ako se Vaši podaci prenose i obrađuju izvan EU, imate pravo na informaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama.
Kad je to moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Pravo na ispravak
Imate pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, a koji smo dužni provesti bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
Imate pravo ishoditi od nas brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (primjerice, ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u sljedećim situacijama: ako osporavate točnost; ako obrada nije zakonita, a protivite se brisanju; ako ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a nama nisu potrebni za obradu; ako ste uložili prigovor vezano za obradu Vaših osobnih podataka i čekate potvrdu.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo podatke koji se odnose na Vas i koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem.
Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor
Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor
• vezano za izravni marketing – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga;
• vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva

Kako možete ostvariti Vaša prava uz zaštitu osobnih podataka:

Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nas na na e-mail: mario.sercer@gmail.com, Telefon: 098/9070 591.
Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.
Ukoliko smatrate da Njemacki-prijevodi.com postupa s vašim podacima na nezakonit način te isto ne možete riješiti u suradnji s nama, imate pravo uložiti prigovor Nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka – AZOP).

Neosobni podaci koje prikupljamo
Kako bismo održavali internetsku stranicu i osigurali njezino pravilno funkcioniranje i povećali Vaše korisničko zadovoljstvo na našoj web stranici upotrebljavamo kolačiće i alate za web analitiku koju izvodimo za poboljšanje kvalitete i sadržaja ponuđenih usluga.
Ne koristimo se kolačićima niti sličnim tehnologijama za praćenje Vaših interesa i slanje marketinških materijala.
Detaljne informacije o uporabi kolačića na našem web mjestu možete pronaći na susjednoj kartici Upotreba kolačića (link), koja je sastavni dio ove izjave o zaštiti podataka.
Za obradu ovih podataka u analitičke svrhe koristimo uslugu Google Analytics u oblaku. Sukladno ugovoru s nama, Google ne koristi ove podatke ni u koje druge svrhe i djeluje kao izvršitelj obrade isključivo po našem nalogu. Sukladno svom članstvu u tzv. Štitu privatnosti (“Privacy Shield”) programu suradnje između Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD-a), Google poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka. Davatelj usluge je: Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA
Više informacija o “Privacy Shield” programu možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu podataka: http://azop.hr/aktualno/detaljnije/vodic-za-gradane-eu-sad-stit-privatnosti

Društvene mreže
U komuikaciji sa Vama koristimo i društvene mreže. Kada koristite te funkcije morate biti svjesni da sve informacije koje ste predali, uključujući Vaše ime, lokaciju i e-mail adresu, mogu biti javno dostupne drugima. Nismo odgovorni za bilo kakve informacije koje ste predali putem ovih interaktivnih sadržaja i savjetujemo Vam da ne otkrivate osjetljive osobne informacije (poput podataka o Vašem zdravlju ili kreditnoj kartici) preko ovih sadržaja. Ako koristite ove sadržaje, Vaše osobne informacije mogu ostati na stranici čak i nakon što istu prestanete koristiti.

Zadnja revizija: 05.10.2018.