Usmeno prevođenje
USMENO PREVOĐENJE

Usmeno prevođenje (u pravilu) zahtijeva fizičku prisutnost prevoditelja, no u vrijeme napredne IT tehnologije usmeno prevođenje moguće je provesti i pomoću različitih softverskih aplikacija za komunikaciju kao što je na primjer skype.

KONESKUTIVNO I SIMULTANO PREVOĐENJE

Postoje dvije se najčešće vrste usmenog prevođenja: konsekutivno i simultano prevođenje.

usmeno prevođenjeKod konsekutivnog prevođenja prevoditelj najprije sluša i čeka da govornik završi rečenicu ili pasus koje nakon toga prevodi slušatelju. Konsekutivno prevođenje prikladno je kod prevođenja u grupama s brojem sudionika, a najčešće se koristi na poslovnim sastancima, konferencijama, skupovima, intervjuima, sudskim i javnobilježničkim raspravama i sličnim prilikama.
Kod simultanog prevođenja prevoditelj istovremeno sluša i prevodi ono što govornik izgovori. Ova vrsta prevođenja zahtjevan je i složen proces te zbog toga prevoditelji prevode u paru, međusobno se izmjenjujući u prevođenju. Prevoditelji obično sjede u kabinama za prevođenje dok sudionici nose slušalice. Ovakvo prevođenje prikladno je u prevođenju na različitim manifestacijama s većim brojem sudionika kao što su skupovi, konferencije, kongresi, parlamentarna zasjedanja i drugo.