Ovjereni prijevodi sudskog tumača za njemački jezik
OvjeraKOJE JE ISPRAVE POTREBNO OVJERAVATI?

Sva dokumentacija može se dati prevesti i bez ovjere  sudskog tumača. Prijevodi se daju na ovjeru u sljedećim slučajevima:

  • ovjera je potrebna u službene svrhe,
  • ovjera je tražena od strane određene ustanove ili institucije.

 

OVJERENI PRIJEVODI

Kako bi neki prijevod bio službeno ovjeren, isti mora biti potpisan i ovjeren pečatom od strane ovlaštenog sudskog tumača. Sudski tumač svojim potpisom i pečatom jamči da prijevod sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornog teksta, a prilikom prevođenja nastoji se što je moguće više preuzeti oblik i grafičko oblikovanje izvornog teksta. Sudskog tumača imenuje nadležni Županijski (Trgovački) sud.

Ovjera sudskog tumača potrebna je kod prijevoda isprava koji će se koristiti u službene svrhe. To su primjerice presude, sudska rješenja, punomoći, svjedodžbe, diplome, prijepisi ocjena, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o prebivalištu, izvadci iz sudskog registra, rodni listovi, vjenčani listovi, smrtni listovi, deklaracije, certifikati i dr.

Samo ovjereni prijevodi posjeduju dokaznu snagu valjane službene isprave. Stoga sve isprave napisane na izvornom jeziku moraju od strane sudskog tumača biti prevedene i ovjerene kako bi u pravnom prometu neke države na čiji se službeni jezik prevode bile pravovaljane.

 

ISPRAVE OVJERENE APOSTILLOM

Prije nego što Vaše isprave date na prijevod, raspitajte se kod institucije u kojoj ćete predati ovjereni prijevod moraju li Vaše isprave biti ovjerene apostillom. Više detalja o apostille možete pronaći na ovom linku.