Cjenik ovjerenih i neovjerenih prijevoda
JEDINIČNA CIJENA PREVEDENE KARTICE

Cijena prevedene kartice ovisi o tome je li dotični prijevod potrebno ovjeriti ili ne.

  • cijena jedne kartice prevedenog teksta bez ovjere – 12,00 €
  • cijena jedne kartice prevedenog teksta s ovjerom – 16,00 €

Cijena prijevoda ista je za prijevode s hrvatskog na njemački i za prijevode s njemačkog na hrvatski jezik.

Kliknite ovdje za prikaz cjenika prijevoda standardiziranih isprava.

 

pitanjeČESTO PITANJE PRILIKOM ODREĐIVANJA CIJENE PRIJEVODA

Cijena prijevoda ovisi o tome dajete li na prijevod standardizirane isprave kao što su primjerice diplome, svjedodžbe, potvrde o nekažnjavanju i slično ili tekst proizvoljnog sadržaja.

Cijenu prijevoda proizvoljnog teksta nije moguće odrediti prema broju stranica jer stranica teksta nije standardna veličina pošto količina teksta na nekoj stranici između ostalog o veličini i vrsti fonta, proredu, marginama i ne određuje se prema kriteriju je li neka stranica ispisana potpuno ili npr. samo do pola.

 

ODREĐIVANJE KOLIČINE TEKSTA

broj znakovaKoličina teksta određuje se prema standardiziranoj mjeri, takozvanoj “kartici teksta”. Jedna kartica teksta sadrži 1.500 znakova uključujući praznine. Broj znakova ne izračunava prevoditelj već programska aplikacija koju prevoditelj koristi tako da je obračun u potpunosti transparentan.

Broj znakova s prazninama dijeli se s 1.500 te se dobiva ukupni broj kartica.

 

NAŠA POSEBNA PONUDA – Kako bi uz istu kvalitetu prijevoda naše cijene svim klijentima bile što atraktivnije, princip našeg obračuna je sljedeći:

  • ukupna količina prevedenog teksta manja od jedne kartice obračunava se kao jedna puna kartica. Tako se, na primjer 0,4 ili  0,8 kartice se obračunava kao jedna kartica.
  • za količine prevedenog teksta veće od jedne kartice najmanja obračunska jedinica je pola kartice. Tako se 12,2 ili 12,4 kartice obračunavaju kao 12,5 kartica dok se 12,6 ili 12,8 kartica obračunavaju kao punih 13 kartica.

Tako izračunati broj kartica množi se s jediničnom cijenom po kartici te se dobije ukupna cijena prijevoda.

 

DODACI NA CIJENU RADI HITNOSTI

Kako bi našim klijentima omogućili što povoljnije cijene naš je savjet posavjetovati se s nama glede roka isporuke. Smatramo da je uzajamnim dogovorom u pravilu uvijek moguće izbjeći obračun po povišenoj tarifi.

 

PRIJEVOD STRUČNIH TEKSTOVA

Za prijevod stručnih tekstova, zbog složenosti prijevoda osnovna cijena uvećava se za 20%.

 

JEDINIČNA CIJENA USMENOG PREVOĐENJA

Usmene prijevode obračunavamo po cijeni od 20,00 €/sat.
Najmanja obračunska jedinica je sat što znači da se obračun vrši po svakom započetom satu prevođenja. Putne troškove snosi naručitelj.